De VSPN

Wat is de VSPN?

De VSPN is de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. De VSPN werd op 11 april 1990 in Amsterdam opgericht. Haar belangrijkste doel is de ontwikkeling van de sportpsychologie in Nederland te stimuleren en het vakgebied te professionaliseren.

Onze sportpsychologen hebben afgelopen jaren succesvol gewerkt in diverse takken van sport van amateur tot en met Olympisch niveau. Daarnaast zien we dat inmiddels bij diverse onderwijsinstellingen sportpsychologie in het onderwijscurriculum is opgenomen. 

Als we kijken naar de media is ook daar de mentale kant van sport een veelbesproken onderwerp. Er is veel interesse in de reden achter succes en falen. Onze sportpsychologen zijn gespecialiseerd in het vertalen van theorie naar praktijk en reiken handvatten aan om de prestaties te optimaliseren.

De VSPN bevordert wetenschappelijk onderzoek, bewaakt de kwaliteit van de sportpsychologen in de praktijk en stimuleert docenten en onderzoekers sportpsychologie om te inspireren!

Kortom: VSPN, het brein achter sportpsychologie