De vereniging

Structuur van de vereniging

De VSPN telt op dit moment ongeveer 200 leden. De leden van de VSPN bepalen de koers van de vereniging. Daarvoor kiezen zij in hun Algemene Ledenvergadering (ALV) een bestuur als uitvoerend orgaan en stemmen zij over beslissingen aangaande de statuten, reglementen en bijvoorbeeld de begroting. Daarnaast zijn er diverse leden vertegenwoordigd in commissies en werkgroepen van de vereniging. Voor een overzicht van de structuur van de vereniging, zie hier het organogram.

Het Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende zeven leden:

Hardy Menkehorst (voorzitter)
Rogier Hoorn (secretaris)
Kika Stijger (penningmeester)
Pepijn Lochtenberg
Rianne van Strien
Marianne van Erp
Petra de Munck

Statuten en reglementen

De VSPN heeft net als elke vereniging statuten en diverse reglementen. Leden van onze vereniging hebben zich geconformeerd aan:
- de Statuten en het Huishoudelijk Reglement VSPN
- het Accreditatieplan VSPN
- de VSPN Gedragscode en het reglement gebruik dienstmerk SPORTPSYCHOLOOG VSPN®
- het reglement van Herregistratie VSPN
- het reglement van Toezicht VSPN
- de Klachtenprocedure VSPN 

Wilt u meer informatie over bovenstaande? Dan kunt u een mail te sturen naar  info@vspn.nl