Hoe word ik een sportpsycholoog

  • Home
  • Hoe word ik een sportpsycholoog

Aspirant leden en volwaardige leden

De Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN) maakt onderscheid tussen aspirant leden en volwaardige leden. Onder de volwaardige leden, zijn er leden met alleen een basisaantekening sportpsychologie en geaccrediteerde leden.

Geaccrediteerde leden
De volwaardige leden met accreditatie zijn opgenomen in één of meer registers van de VSPN. Dit zijn er in totaal drie, te weten de SPORTPSYCHOLOOG VSPN®, de Docent Sportpsychologie en de Onderzoeker Sportpsychologie. 

Enkel de SPORTPSYCHOLOOG VSPN® is opgeleid voor sportpsychologische begeleiding in de praktijk en dient te handelen volgens de door de vereniging vastgestelde gedragscode.

De andere twee registers bestaan uit sportpsychologen die beschikken over de basisaantekening sportpsychologie (BASP) en daarnaast voldoende vlieguren gemaakt hebben als docent (register Docent Sportpsychologie) en/of gepromoveerd zijn binnen de sportpsychologie (register Onderzoeker Sportpsychologie).

Hieronder wordt uitgelegd hoe je lid kunt worden van de vereniging en waar je aan moet voldoen om in een register opgenomen te worden.


Hoe word ik een …

Aspirant lid van de vereniging
Iedereen die beschikt over of in opleiding is voor een Master psychologie of bewegingswetenschappen, maar geen basisaantekening sportpsychologie heeft, kan aspirant-lid worden van de vereniging.

Volwaardig lid van de vereniging zonder accreditatie
Om volwaardig lid te kunnen worden van de VSPN beschik je naast een Master psychologie of bewegingswetenschappen over de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). De Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) valt onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN). De aantekening wordt verstrekt aan studenten die zich in de Masterfase van hun studie psychologie of bewegingswetenschappen - met succes- hebben verdiept in het domein van de sportpsychologie (30 studiepunten). Klik op de eisen BASP of  aanmeldprocedure BASP voor meer infomatie over de BASP.

Volwaardig lid van de vereniging met accreditatie
Er zijn drie registers binnen de VSPN, volwaardige leden kunnen in één of meer van deze registers opgenomen worden, mits ze aan onderstaande eisen voldoen.

Een geaccrediteerde sportpsycholoog die wetenschappelijk is opgeleid om mentale training, begeleiding en advies in de sport te geven mag de titel SPORTPSYCHOLOOG VSPN® gebruiken. Deze titel kan behaald worden door de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS) te volgen en met succes af te ronden. Deze opleiding start om de twee jaar en wordt verzorgd door EXPOSZ, het expertisecentrum van de Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze organiseert de opleiding sinds 2007 in opdracht van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland. 
Verder zijn er per 1-1-2015 nieuwe herregistratie eisen van kracht, waardoor elke SPORTPSYCHOLOOG VSPN® jaarlijks moet voldoen aan diverse kwaliteitseisen.

Om docent Sportpsychologie te worden is een Master in de psychologie of in de bewegingswetenschappen met de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP) vereist. Daarnaast is een eerstegraads onderwijs bevoegdheid of een didactische aantekening nodig en minimaal 300 uur ervaring in het sportpsychologisch doceren aan diverse doelgroepen.

Om onderzoeker Sportpsychologie te worden is een Master in de psychologie of in de bewegingswetenschappen nodig en de VSPN basisaantekening Sportpsychologie (BASP). Verder ben je gepromoveerd op het terrein van de sportpsychologie of is een onderzoeksprestatie geleverd, gelijkwaardig aan promotie waarbij de onderzoeker ten minste drie artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften heeft gepubliceerd. 

Meer weten over lidmaatschappen, de registers, onze herregistratie en/of zelf een aanvraag indienen? Mail naar ledenadministratie@vspn.nl

Opzeggingen lidmaatschap

Lidmaatschap kan worden opgezegd voor 1 december van het huidige kalenderjaar. Stuur hiervoor een email naar ledenadministratie@vspn.nl.