Actueel

Wat betekent 'SPORTPSYCHOLOOG VSPNĀ®'?

22 Jan

Alle sportpsychologen die te vinden zijn op deze site hebben deze registratie. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van het werken met een geregistreerde SPORTPSYCHOLOOG VSPN®?

1. Je hebt de garantie dat een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond in de psychologie of bewegingswetenschappen en zich tijdens die studie heeft gespecialiseerd in de sportpsychologie.
2. Na hun studie hebben geregistreerde sportpsychologen een vervolgopleiding gedaan tot praktiserend sportpsycholoog en de nodige ervaring onder supervisie opgedaan.
3. Sportpsychologen VSPN® worden opgeleid in veel praktische vaardigheden, zoals een goede analyse kunnen maken van de hulpvraag van de sporter en het kunnen aanleren van mentale vaardigheden. Ook wordt er veel kennis opgedaan over mentale factoren die een rol spelen bij verschillende soorten sporten.
4. De wetenschappelijke achtergrond van geregistreerde sportpsychologen zorgt ervoor dat ze hun werkwijze baseren op methoden waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond. Ook weten zij hierdoor vragenlijsten en andere wetenschappelijke instrumenten op een correcte manier in te zetten.
5. Om de registratie te behouden, is een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® verplicht om zich te blijven ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Dit door bijscholing te volgen en door structureel inhoudelijk overleg met collega's.
6. Geregistreerde sportpsychologen zijn in staat om specifieke (psychologische) problematiek te constateren en kunnen doorverwijzen naar specialisten als dat nodig is. Ze beschikken daarvoor over een breed netwerk van collega's in de gezondheidszorg.
7. Geregistreerde sportpsychologen hebben zich te houden aan de gedragscode van de VSPN, die aangeeft hoe een sportpsycholoog dient te handelen in de samenwerking met cliënten. Zo is duidelijk wat een cliënt van een sportpsycholoog mag verwachten en waar een sportpsycholoog zich aan dient te houden. De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® heeft bijvoorbeeld een beroepsgeheim en stelt altijd het belang van de sporter centraal.
8. Mocht er toch iets niet goed gaan dan kan een sportpsycholoog hierop aangesproken worden door de VSPN. Eventueel kan door een cliënt een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie, zodat deze onafhankelijke commissie een oordeel kan uitspreken over de situatie.
9. NOC*NSF en Regionale Topsport Organisaties adviseren sporters en bonden sterk om alleen samen te werken met geregistreerde sportpsychologen. Vaak wordt dit zelfs verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor mogelijke vergoedingen of accreditatiepunten voor talentontwikkelingsprogramma's.
10. Behalve voor praktiserende sportpsychologen zijn er ook VSPN accreditaties voor docent sportpsychologen en onderzoekers. Een geregistreerd sportpsycholoog kan over meerdere accreditaties beschikken, maar houdt zich alleen bezig met de werkzaamheden waarvoor hij of zij geaccrediteerd is.

In veel andere beroepsgroepen worden bovenstaande punten als vanzelfsprekend gezien. Als je bijvoorbeeld een arts bezoekt, dan ga je uit van een goede opleiding, werkwijzen die wetenschappelijk aantoonbaar effect hebben en een procedure waarop men zich kan beroepen bij klachten. Velen staan er niet bij stil dat dit in de sportpsychologie alleen gegarandeerd wordt als je met een geregistreerde sportpsycholoog werkt.


Met dank aan Mark Schuls, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®
Bron: http://www.tiptop-sport.nl/sportpsycholoog-vspn.html

Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u terecht voor alle actuele berichten omtrent VSPN en haar omgeving. Via onderstaande rubrieken kunt u filteren naar eigen interesse.