De vereniging

Structuur van de vereniging

De VSPN telt op dit moment ongeveer 200 leden. De leden van de VSPN bepalen de koers van de vereniging. Daarvoor kiezen zij in hun Algemene Ledenvergadering (ALV) een bestuur als uitvoerend orgaan en stemmen zij over beslissingen aangaande de statuten, reglementen en bijvoorbeeld de begroting. Daarnaast zijn er diverse leden vertegenwoordigd in commissies en werkgroepen van de vereniging. Voor een overzicht van de structuur van de vereniging, zie hier het organogram.

Het Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Mitchel Kevenaar (voorzitter)
Lieke Bloemendal (secretaris)
Petra Sauter-de Munck (penningmeester)
Jorrit Terpstra (vice-voorzitter)
Yara van Gendt (algemeen bestuurslid)
Muriël Romijn (algemeen bestuurslid)

Statuten en reglementen

De VSPN heeft net als elke vereniging statuten en diverse reglementen. Leden van onze vereniging hebben zich geconformeerd aan:
- de Statuten en het Huishoudelijk Reglement VSPN
- het Accreditatieplan VSPN
- het reglement van Registratie
- het reglement van Herregistratie VSPN
- het reglement van Toezicht VSPN
- de VSPN Gedragscode en het reglement gebruik dienstmerk SPORTPSYCHOLOOG VSPN®
- de Klachtenprocedure VSPN 
- het Privacy Policy

Wil je meer informatie over bovenstaande? Dan kun je een mail sturen naar info@vspn.nl